Gewassen & Teelt

Gewassen, landbouwwerktuigen, teeltwijzen en keurmerken

De grootste akkerbouwgewassen zijn aardappel, graan, suikerbieten en uien. Daarnaast worden er verschillende groenten verbouwd zoals doperwtjes, spinazie, worteltjes en diverse soorten kool. Ook worden er grondstoffen voor de industrie geteeld zoals cichorei, maanzaad en vlas..

Een akkerbouwer maakt per jaar een plan welk gewas op welk perceel komt te staan, dit noemen we het bouwplan.
Bij Gewassen geven wij een korte samenvatting van de verschillende gewassen. Met foto’s, zodat u kunt zien hoe de gewassen er uit zien in het veld. Voor uitgebreide informatie over de teelten kunt u kijken op www.kennisakker.nl.

Ook wordt hier een beeld gegeven van de machines die worden gebruikt. Veel boeren hebben niet alle machines zelf, maar delen deze of huren voor bepaalde werkzaamheden een loonwerker in.

U vindt hier ook een overzicht van verschillende teeltmethoden en keurmerken.