Regionale kringlopen

Regionale kringlopen

Er ontstaat steeds meer bewustzijn dat veel producten grote afstanden afleggen en dat dat niet bevorderlijk is voor het milieu. Zo wordt mest uit Europa verscheept naar Zuid-Amerika en daar gebruikt voor het bemesten van sojavelden. Deze soja wordt na de oogst verscheept naar Europa, vooral als veevoer. De daarmee gevoerde dieren worden weer geëxporteerd naar allerlei andere landen. Dit gesleep met voedsel over de wereld roept steeds meer vragen en weerstand op. Duurzamer is het om te proberen de kringlopen zo klein mogelijk te houden. Dat houdt in dat Nederlandse mest wordt gebruikt op Nederlandse akkers (liefst zelfs van een nabijgelegen bedrijf) en dat de producten van die akkers weer in Nederland worden afgezet.