Milieu

Milieu

Hoe duurzaam is de moderne akkerbouw eigenlijk? Spuiten boeren zomaar met landbouwgif? Is ons eten wel veilig?

In de akkerbouw zijn gewasbescherming en mest de belangrijkste zaken die met milieu te maken hebben. Hoe staat het met de duurzaamheid en wat zijn de toekomstplannen? Welke rol spelen veredeling van gewassen, al of niet met genetische modificatie of nieuwe technieken en precisielandbouw bij de duurzaamheid?