Biobased economie

Biobased economie

De huidige economie is bijna geheel gebaseerd op fossiele brandstoffen. Meer en meer wordt er gekeken hoe we kunnen omschakelen naar een economie die is gebaseerd op hernieuwbare bronnen, zoals zon, wind, levend materiaal. Dit noemen we de biobased economie of ook wel circulaire economie. Redenen om om te schakelen naar een biobased economie zijn de eindigheid van de fossiele brandstoffen en de klimaatverandering die plaatsvindt.

In een biobased economie worden gewassen ook voor andere dingen gebruikt dan als voedsel alleen. Dat gebeurt overigens nu ook al, denk aan vlas, maar zou veel meer kunnen plaatsvinden.

De eerste grote omslag was naar het vervangen van aardolie door palmolie. Dit bleek echter zo veel negatieve effecten te hebben, zoals ontbossing voor de teelt van palmen en een reductie in landbouwgrond voor voedselproductie, dat dit pad weer verlaten is. Akkerbouw wil in eerste instantie voedsel produceren voor mens en dier, daarnaast kan gekeken worden naar andere toepassingen. Momenteel zijn daarom de ontwikkelingen vooral gericht op het gebruik van gewassen en met name ook de gewasresten, voor slimme oplossingen. Zo worden uit de pulp die overblijft nadat de suiker uit suikerbieten is gewonnen, nu bepaalde kleurstoffen, bioplastic en vezels gemaakt. Ook wordt bijvoorbeeld zetmeel uit aardappelen gebruikt voor 3D-printen.
Bij alle nieuwe toepassingen blijft wel belangrijk dat helder is dat er geen schadelijke neveneffecten zijn.