Adaptatie

Adaptatie

 

Wat betreft adaptatie (aanpassing aan de klimaatverandering): de akkerbouw krijgt nu al te maken met toename van extreem weer. Dit uit zich in zowel droogte als wateroverlast. In september 2015 werd het zuidwesten en in juni 2016 werd zuidoost Nederland getroffen door zogenaamde ‘clusterbuien’ waardoor gewassen onder water kwamen te staan. Als een aardappelplant (zoals de foto hierboven) 24 uur in het water staat, is de oogst volledig verloren. Er is een grote rol voor de waterschappen bij het voorkomen van wateroverlast, maar vaak wordt de prioriteit gelegd bij het drooghouden van laaggelegen woonwijken. Volgens het KNMI zal het aantal zware buien in de komende 30 jaar verdubbelen. Een bijkomend probleem is dat de buien zich nog niet goed laten voorspellen.
De akkerbouw kan hierop inspelen door de percelen goed te draineren. Ook zou het helpen om gewassen te telen die beter tegen droogte en water bestand zijn. Hiervoor is echter nog een flinke vooruitgang in de veredeling van de gewassen nodig.