Klimaat

Klimaat

Klimaatverandering is het gevolg van te veel broeikasgassen in het milieu. Het gaat vooral om CO2 en in mindere mate om methaan (CH4) en lachgas (N2O). Onderzoek toont aan, dat de Nederlandse landbouw in zijn geheel verantwoordelijk is voor ongeveer 5% van de totale CO2 uitstoot, vergeleken met ruwweg 40% door de energiesector, 20% door de industrie,20% door verkeer en 10% door huishoudens. Bij methaan en lachgas is de landbouw verantwoordelijk voor ongeveer 70-75%. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door veehouderij.

Bij het onderwerp klimaatverandering en akkerbouw gaat het om twee zaken: hoe kan de akkerbouw zich aanpassen aan de veranderingen die het gevolg zijn van klimaatverandering (adaptatie=aanpassing) en wat kan de akkerbouw doen om klimaatverandering tegen te gaan (mitigatie=verzachting).