Groenbemesters

Terug naar alle gewassen

Groenbemesters of vanggewassen zijn gewassen, die worden ingezaaid na de hoofdteelt, dus in augustus of september. Ze bloeien in september en oktober en worden veelal aan het begin van de winter of in het voorjaar ondergeploegd. Ze dienen er voor om de bodem van voedingsstoffen te voorzien, met name organische stof. Er zijn veel verschillende soorten groenbemesters. Sommige hebben specifiek een effect tegen bepaalde bodemziekten of tegen aaltjes. Door de teelt van bijvoorbeeld Afrikaantjes (Tagetes soorten) gaan verschillende aaltjessoorten in de bodem dood. Groenbemesters worden vaak gemengd geteeld, omdat dat de biodiversiteit bevordert en ook omdat ze dan meetellen voor de eisen waar akkerbouwers aan moeten voldoen voor subsidie uit de EU. Die mengsels zien er van een afstand wat rommeliger uit dan een productiegewas.

Groenbemesters hebben ook een belangrijke rol in het tegengaan van klimaatverandering. Ze binden CO2 uit de lucht en omdat het gewas niet wordt geoogst maar ondergeploegd, verhoogt dit het organische stofgehalte van de grond. Dat is goed voor CO2-binding.