Bonen en andere eiwitgewassen

Terug naar alle gewassen

Onder eiwitgewassen verstaan we gewassen, die een hoog eiwitgehalte hebben. Ze kunnen als alternatief dienen voor dierlijk eiwit. De teelt van eiwitgewassen is jarenlang vrijwel nul geweest als gevolg van een afspraak die in een vrijhandelsakkoord is gemaakt. Daardoor was de Europese eiwitteelt niet meer concurrerend. Maar nu Europa bezwaar krijgt tegen de grootschalige invoer van genetisch gemodificeerde soja uit Noord- en Zuid-Amerika, neemt de teelt van eiwitgewassen weer toe.

Eiwitgewassen behoren tot de vlinderbloemigen, een groep planten die stikstof bindt in de grond. Dit maakt dat het ook goede gewassen zijn voor de grond, omdat zij voedingsstoffen toevoegen in plaats van onttrekken.