Teeltsystemen en keurmerken

Teeltsystemen en keurmerken

 

Gangbare teelt en geïntegreerde teelt

Feitelijk zijn in Nederland alle teelten geïntegreerde teelten. Vroeger werd onder ‘gangbaar’ verstaan dat boeren op vooraf geplande dagen het gewas bespoten (kalenderbespuitingen) en weinig oog hadden voor andere mogelijke maatregelen om het gewas optimaal te laten groeien. Tegenwoordig zijn boeren verplicht om van te voren een gewasbeschermingsplan op te stellen en alleen wanneer er een ziekte of plaag een risico vormt voor het gewas, een bestrijding uit te voeren. Dit noemen we geïntegreerde gewasbescherming en de teelten waarin dit gebeurt geïntegreerde teelt.

 

Biologische teelt

In een biologische teelt/op een biologisch bedrijf worden geen kunstmatige middelen toegepast, dus geen kunstmest maar alleen dierlijke mest en alleen bepaalde gewasbeschermingsmiddelen. Welke gewasbeschermingsmiddelen zijn toegestaan wordt bepaald door de SKAL, een instantie die biologische bedrijven certificeert.

 

VVAK

Voedsel- en Voederveiligheid Akkerbouw (VVAK) is begin 2005 ontstaan door het samenvoegen van de Voedselveiligheidscertificaten (VVC’s) voor aardappelen, suikerbieten, industriegroente en granen, zaden en peulvruchten. Nu zijn in het VVAK alle eisen voor deze gewassen opgenomen in één certificering. Op het certificaat staat voor welke gewassen het geldt. Het VVAK wordt beheerd door het Akkerbouw Certificeringsoverleg waarin telers en afnemers zijn vertegenwoordigd.

 

Global GAP

Global GAP staat voor wereldwijde Good Agricultural Practice. Het is een certificaat voor voedsel wat op verantwoorde wijze wordt geproduceerd, wat betreft voedselveiligheid, milieu en dierenwelzijn. Meer informatie is te vinden op www.globalgap.org.

 

Veldleeuwerik

Stichting Veldleeuwerik is opgericht in 2002 en heeft tot doel het verduurzamen van de akkerbouw volgens een gecertificeerde systematiek. Akkerbouwers en (keten)partijen werken samen binnen dit kennisplatform. Het is geen consumentenkeurmerk en boeren krijgen geen hogere prijs voor hun product. De werkwijze verplicht een Veldleeuwerik-teler om elk jaar nieuwe stappen te zetten op zijn eigen bedrijf richting verduurzaming. De telers ontmoeten elkaar een aantal keer per jaar in speciale studiegroepen om kennis en ervaringen uit te wisselen en nieuwe kennis te ontwikkelen, samen met partners. Omdat iedereen op zijn eigen niveau begint, is er een mengeling van meer en minder duurzame bedrijven in elke groep waarbij men leert van elkaars ervaringen. De drempel om vernieuwing toe te passen op het eigen bedrijf is lager dankzij de samenwerking met collega’s.

 

Milieukeur

Stichting Milieukeur (SMK) is opgericht in 1992 en heeft tot doel dat telers duurzamer gaan telen. Telers die volgens de  SMK richtlijnen telen, krijgen een certificaat Milieukeur. Dit vertegenwoordigt een meerwaarde voor het product. Milieukeur kan ook een eis zijn van een afnemer om een product te kopen.

De naam Milieukeur wordt per 1 januari 2019 vervangen door ‘On the way to PlanetProof’. Tot die datum kunnen beide namen worden gebruikt.

 

 BoerBewust

BoerBewust is een jonge boeren-platform-organisatie die wil laten zien dat akkerbouwers bewust bezig zijn met duurzame bedrijfsvoering. Dit vindt plaats door uitleg te geven aan met name consumenten over de Nederlandse landbouw.