Techniek & Machines

Techniek: wat is dit voor een machine?

Er zijn machines voor het aanbrengen en injecteren van mest, voor het bewerken van de grond voor het spuiten met gewasbeschermingsmiddelen, voor zaaien en poten en voor de oogst. In de akkerbouw worden steeds grotere machines gebruikt. Het voordeel van grote machines is, dat er minder heen en weer hoeft te worden gereden op de akkers. Dat is wat milieu betreft beter. Bovendien kan één persoon dan meer doen in dezelfde tijd en arbeid is duur in ons land. Een bredere spuitboom bijvoorbeeld reduceert het aantal paden wat moet worden gereden. Ook een grote combine (oogstmachine) kan een breder pad tegelijk oogsten. Het nadeel van grotere machines is dat zij zwaarder zijn en er daardoor meer kans is op verdichting van de grond. Dat belemmert de plantengroei in het volgende seizoen. Akkerbouwers proberen verdichting tegen te gaan door het monteren van rupsbanden waardoor de druk beter wordt verdeeld.

Moderne machines combineren verschillende acties in één. Zo snijdt een combine het graan af en inwendig in de machine worden dan de korrels gescheiden van de rest van de plant. Ook bij bijvoorbeeld aardappelpootmachines gebeuren meerdere dingen tegelijk: de aardappel wordt in de grond gelegd en tegelijk wordt er een rug van grond overheen gemaakt.

Een paar foto’s:

Cultivator voorop en eg achterop om het land klaar te maken voor zaaien en poten
Drijfmest aanbrengen met sleepslangen
Vaste mest uitrijden
Aardappelpootmachine
Aardappelpootmachine
Zaaimachine
Kunstmeststrooier
Spuitmachine met minimale drift
Combine of maaidorsmachine voor graan
Combine of maaidorsmachine voor graan
Aardappelrooier
Bietenrooier
Maïshakselaar
Ploeg