Subsidies en neveninkomsten

Subsidies en neveninkomsten

Om hun inkomen aan te vullen, kunnen boeren uit verschillende programma’s subsidie krijgen. Dat kunnen zijn subsidies voor agrarisch natuurbeheer, zoals de aanleg van akkerranden voor vogels, maar deze randen gaan wel ten koste van de oppervlakte gewasteelt. Ook zijn er soms regionale subsidies of overheidssubsidies voor de teelt van bepaalde gewassen. Daarnaast zijn er natuurlijk boeren die een zorgboerderij hebben of een camping of bed & breakfast op hun bedrijf hebben. Veel boeren hebben tegenwoordig een partner die buitenshuis werkt.