Korte ketens

Korte ketens: boerderijwinkels en groentepakketten

Er is een groeiende groep consumenten die graag wil weten waar hun voedsel vandaan komt. Bovendien neemt de weerstand van gesleep met voedsel over de wereld toe in verband met de kosten en milieubelasting van het transport. Door deze ontwikkelingen zien we een groeiende belangstelling voor zogenaamde ‘korte ketens’: directe verkoop aan consumenten. Dit kan gebeuren door verkoop op markten, maar ook door levering aan winkels in de directe omgeving of door zelf alleen of met een aantal collega’s een boerderijwinkel te beginnen. Ook de diverse groentepakketten die met een abonnement werken zijn er een voorbeeld van.

Akkerbouwers die een eigen boerderijwinkel beginnen zijn vaak boeren die meer dan alleen aardappels, graan en suikerbieten telen. Zo zijn uien, peen, witlof, koolsoorten enz. juist heel geschikt voor een boerderijwinkel. Ook zijn er boeren die samenwerken met bijvoorbeeld een melkveehouder en een fruitteler om ook melk, kaas en fruit te kunnen aanbieden. Boerderijwinkels vinden we vooral in het westen van het land, in de buurt van grote steden en in gebieden waar veel gefietst wordt. Een overzicht is te vinden op www.aardeboerconsument.nl/koop-van-buurman-boer/van-de-boer-in-je-buurt.