Akkerbouwkalender

Akkerbouwkalender

Hoe ziet het jaar van een akkerbouwer er uit? Ruwweg staan er van eind maart/begin april tot augustus op alle percelen gewassen. In augustus worden de eerste gewassen alweer geoogst. Sommige gewassen worden eind van de zomer of in de herfst ingezaaid en staan de winter over, zoals wintergraan en winterveldbonen en koolzaad.

In onderstaande figuur kunt u per maand zien welk gewas er op het land staat en welk gewas er bloeit. Voor uitleg over de alle gewassen klikt u hier.

 

 

Tussen de gewassen door wordt de grond bewerkt. Dat kan gebeuren door te ploegen, waarbij de bovenste laag grond wordt losgemaakt en gekeerd. Zo komen de gewasresten onder in de grond waar ze als bemesting dienen. Een andere methode is no-till , waarbij de grond wordt losgewoeld maar niet gekeerd en de bovenste laag dus boven blijft liggen. Dit noemen we wel niet-kerende grondbewerking (NKG). Dit verstoort het bodemleven minder dan bijvoorbeeld ploegen.

In de wintermaanden heeft een akkerbouwer het het rustigst, behalve de pootaardappeltelers die hun pootgoed sorteren voor de verkoop.