alles over

Nederlandse Akkerbouw

Informatie

Welkom op deze pagina over de moderne Nederlandse akkerbouw. De akkerbouw in Nederland is een bloeiende en moderne bedrijfstak, waar veel mensen weinig van afweten. Op deze site vindt u alles wat u wilt weten over akkerbouw. Iedereen die zich wel eens heeft afgevraagd welk gewas er eigenlijk op een veld staat waar je langs komt, wat boeren aan het oogsten zijn, waar het voedsel vandaan komt, waarom boeren nog  ‘landbouwgif’ gebruiken en waarom de EU geld geeft aan boeren, kan hopelijk hier antwoorden vinden.

Onder akkerbouw verstaan we alle teelt van voedingsgewassen, vezelgewassen en zaden en plantgoed in het open veld, van graan en aardappelen tot groenten en kruiden.

Naast deze website hebben wij een facebookpagina waar regelmatig wordt uitgelegd wat er nu gebeurt in de akkerbouw.

Facebook

Meer info

Over ons

Deze website wordt u aangeboden door de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV). De NAV behartigt de belangen van akkerbouwers in Nederland. Haar missie is een goed inkomen voor akkerbouwers op de korte en lange termijn. Dit moet worden bereikt door maatschappelijk duurzaam produceren, dus in overeenstemming met de wensen van de samenleving over de wijze van produceren, de voedselveiligheidseisen en de wensen ten aanzien van de kwaliteit van de producten. Dit voorkomt dat komende generaties worden belast met de gevolgen van de huidige productiewijze.

De NAV wil met deze website een brug slaan tussen boeren en burgers. Er is gepoogd zo objectief mogelijke informatie te geven. Deze site vertegenwoordigt niet de standpunten van de NAV. Kijkt u daarvoor op www.nav.nl.

Disclaimer: de NAV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site.

Meer info